Despre noi

Compania “Avita” şi-a lansat activitatea pe piaţa farmaceutică autohtonă în ianuarie 2011, cu specializare în marketing-ul preparatelor medicamentoase. La momentul actual “Avita” acoperă toate etapele de lansare a preparatelor pe piaţa farmaceutică a R. Moldova: înregistrarea, achiziţionarea, livrarea, promovarea, precum şi distribuirea produselor în reţeaua en-gros, pe întreg teritoriul R. Moldova. Scopul companiei “Avita” este să aducem bucurie şi binefacere oamenilor, să oferim atenţie, suport şi ajutor clienţilor. Să acoperim piaţa farmaceutică a R.Moldova cu preparate noi, efective, ce ar asigura un nivel înalt al sănătăţii. În vederea realizării acestui scop, “Avita” selectează drept parteneri, producători a căror tehnologii de producere corespund în totalitate cerinţelor GMP (Good Manufacturing Practice) şi a căror produse au dat dovadă de o credibilitate marcantă, atît în rîndul medicilor, cît şi al pacienţilor. Compania ”Avita” colaborează cu o serie de companii recunoscute pe plan mondial ca: “Pharma-Zentral” (Germania), “Foneks” (Argentina),”HELP” (Grecia), “Romers” (Argentina), “Amoun”(Egipt), “BioPharma” (Turcia), “Ureach”(Spania), ş.a

Colaborările cu partenerii noştri nu rezumă doar la tangenţe comerciale. Angajaţii companiei „Avita” participă activ la trening-urile anuale, organizate de companiile de producere partenere, în scopul cultivării deprinderilor acestora. Compania „Avita” organizează seminare, conferinţe şi prezentări la tribuna cărora i-au parte experţi renumiţi în soluţionarea problemelor tratamentului medicamentos. În acelaşi timp, compania „Avita” participă la o serie de evenimente ştiinţifice, practice precum şi caritate desfăşurate în R. Moldova. „Avita” convocă o echipă în perpetuare de reprezentanţi şi manageri ce conlucrează cu medicii şi farmaciştii în toate regiunile R. Moldova. De asemenea, compania “Avita” îşi asumă responsabilitatea unei monitorizări permanente în dezvoltarea profesionalismului, pentru implimentarea unui mod de viaţă sănătos.

În prezent toate societăţile medicale şi farmaceutice a R.Moldova sunt familiarizate în ceea ce priveşte informaţia despre preparatele companiei „Avita”. Noi dăm dovadă de profesionalism înalt şi standarde etice în activitatea noastră.

„Avita”, în prim plan este în drept să asigure populaţia cu preparate de calitate a celor mai renumiţi producători şi să informeze auditoriul medical în novaţia medicinii altor ţări. Pentru aceasta „Avita” analizează în cel mai minuţios mod produsele farmaceutice în profilul pieţei mondiale, oferind premise de cuprindere a întregului auditoriu medical, iar pacienţilor-valoarea unui tratament medicamentos. Compania “Avita” este membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a R. Moldova.